1
Sheikh 97.45 rytnq

Məsləhət verənlər sağolsun 🙂

JTaleh cavablandı