2

Filmin paradox hissəsini başa düşdüm ancaq bu paradoxun nəyə görə lazım olduğu hissəsin yox flmi tam anlayan biriləri varsa başa sasın mənə

Faiq Müstəmli şoruşuldu