1

Baxmağa dəyərli, həqiqətən baxıb zövq almağ mümkün olan qorxu filmlərindən deyin zəhmət olmasa, baxaq..

Dude cavablandı