0

sport janrındakı filmlərin əksərriyəti motivasiya xarakteri daşıyır, çoxunu izləmişəm indi görün nağarırsız

Elmar Alizada cavablandı