4
JTaleh 347.2 rytnq

Baxdığınız son 5 filmi qeyd edin və 10 ballıq sistemlə qiymətləndirin.

Mənim siyahım:

  1. Network – 8.5
  2. Kalifornia – 7.6
  3. Dabbe 6 – 3.0
  4. Southpaw – 8.6
  5. State of Play – 7.1
JTaleh şoruşuldu