1

“Saw”,” I Spit On Your Grave” , “Truth or Dare”  tərzdə çox dəhşətli işkəncə səhnələri olan filmlər məsləhət görün mümkünsə..Ssenari də maraqlı olsun vengeance (intiqam) və s.

Reshad şoruşuldu