1

Bir neçə dostun bir yerdə yaşadığı hadisələr tərzində film axtarıram.) məsələn: La haine, Basketball diaries əsasən bu kateqoriyada olsun, amma komediyada olar və başqalarıda. 🙂

Murad Jamal cavablandı