-2
Sheikh 96.45 rytnq

Məncə Martian daha əla alınıb.

Ulvi cavablandı