-2
Sheikh 97.45 rytnq

Məncə Martian daha əla alınıb.

Ulvi cavablandı