1
Sheikh 96.45 rytnq

Məsləhət verənlər sağolsun 🙂

JTaleh cavablandı