0
Amil 107.2 rytnq

Kinonu başa düşənlər ətraflı izah etsə sevinərəm. Əsasən son səhnələri və flash işıqları. Birdə ki monolitin sirri nə idi?

Amil şoruşuldu