1
kenan 2.1 rytnq

Fəlakət və sag galmaq

JTaleh cavablandı