6

Bilirəm filmlə düzələn şey deyil amma ağlıma hal-hazırda daha yaxşı nəsə gəlmir.

Murad Jamal cavablandı